ପୁରା ଖବର ବିଷୟରେ(ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଉତ୍ତର ଆପଣକଂର) ରାଜନେତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ

Mar 17 2019
(ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଉତ୍ତର ଆପଣକଂର) ରାଜନେତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିକାର ଦିନ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାଜନେତା ମାନେ କାହିଁକି ଦଳ ବଦଳାଉ ଛନ୍ତି ? (1)କଣ ନିଜ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ? (2)ନା ଏ ସମାଜର ଭଲପାଇଁ ? (3) ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ?